Titel: En kort biografi om Giuseppe Ciancabilla
Författare: Anonym
Anteckningar: Översatt från Willful Disobedience, Vol 4, No 3-4.

Giuseppe Ciancabilla föddes i rom 1872 och dog blott 32 år gammal på ett sjukhus i San Fransisco, Kalifornien.

Vid 18 års ålder for han till Grekland för att ansluta sig till kampen mot det turkiska förtrycket där. Han agerade korrespondent för den italienska socialistiska tidningen Avanti! men snarare än att kämpa med italienska frivilliga anslöt han sig till en grupp frihetliga kombattanter från cypriotiska Amalcare, som försökte främja ett folkligt uppror genom partisanskt gerillakrig.

Oktober 1897 träffade han Malatesta för att göra en intervju för Avanti!. Detta möte och ledningen för PSI:s (Italienska Socialistiska Partiets) svar på diskussionen som uppstod genom intervjun, fick Ciancabilla till att lämna det socialistiska partiet i avsky och till att förklara sig själv till anarkist. Denna ”Förklaring” publicerades i Malatestas tidning L'Agitazione den 4 november, 1897.

Valet att bli anarkist tvingade Ciancabilla och dennes sällskap, Ersilia Cavedagni, att fly Italien. Efter en kort tid i Schweiz och Bryssel flyttade Ciancabilla till Frankrike, där han och Jean Grave samarbetade runt tidningen Les Temps Nouveaux, även om redaktörerna då och då kände behovet av att markera olikheterna i deras perspektiv.

1898 förvisades Ciancabilla från Frankrike efter att italienska myndigheter hade pekat ut honom som en ”farlig anarkist.” Han återvände till Schweiz och försökte där samla italienska revolutionära flyktingar. Han förvisades snart också från Schweiz för att ha skrivit artikeln ”Ett slag med filen” till Luigi Lucchenis försvar, för den anarkokommunistiska tidningen L'Agitatore som han själv hade grundat i Neuchatel.

Efter en kort tid i England beslöt han sig för att flytta till USA. Väl i USA, kallades han till Patterson, New Jersey för att driva den anarkistiska tidningen La Questione Sociale. På grund av hur hans idéer förändrats fann han sig dock snart i konflikt med redaktörsgruppen som stödde Malatestas idéer kring organisation och metoder. I augusti 1899 kom Malatesta till USA och anförtroddes den drivande rollen i La Questione Sociale. Detta fick Ciancabilla och andra medarbetare på tidningen att lämna den och starta tidskriften L'Aurora i West Hoboken. Förutom för att sprida anarkistiska idéer och propagandra, så använde Ciancabilla L'Aurora för sitt översättande, vilket innefattade verk av Grave och Kropotkin. Hans italienska översättning av Kropotkins ”Erövringen av Brödet” lyckades ta sig till Italien trots de juridiska svårigheterna.

Den sista delen av Ciancabillas liv spenderades i Chicago och San Francisco, där han publicerade tidskriften Protesta Umana, en tidskrift för anarkistiska idéer.

Ciancabilla var alltid väldigt tydlig med att han var en anarkokommunist men var lika tydlig (liksom Galleani, en annan italiensk anarkistisk immigrant som var aktiv i USA vid samma tid) med sin kritik av formell organisering och hans stöd för de som individuellt gick till handling mot denna världs härksare, så som Michele Angiolillo, Gaetano Bresci och Leon Czolgosz.

Den 15 september 1904 dog han i sällskap av sin levnadskamrat.