Titel: Gå inte och rösta
Undertitel: Låt oss ta tillbaka våra liv i våra egna händer!
Författare: Anonym
Ämnen: tyskland, val
Datum: 2013
Anteckningar: Översatt till svenska från Geht nicht wählen ”Wut Im Bauch - Ausgabe 6 - Hamburg - September 2013”, av UpprorsBladet 2014

Valet närmar sig. I varje gathörn syns plakat med politikernas trynen, de som lovar oss att allting blir bättre. Vart fjärde år upprepar detta spektaktel sig; de etablerade partierna vill behålla sin makt, de små oppositionspartierna vill komma åt makten och alla lovar guld och gröna skogar om de skulle vinna valet.

Hur som helst verkar det inte som att alla tror på löftena från de som försöker regera oss. Många av de plakat som överallt omger oss är deformerade, målade, förstörda och övertäckta med andra plakat – här visar det sig med andra ord att inte alla delar respekten för de härskande. Vem blir egentligen förvånad? När politikerna bara spenderar sina dagar uteslutande med att förvalta, förfina och optimera de vidriga omständigheterna vi alla tvingas leva i.

De präglar omständigheterna, i vilka vi dagligen exploateras och förtrycks, och de försöker att garantera ett friktionsfritt fungerande system. Det är de som beslutar om krig, som skickar in snuten i våra områden, som driver vidare och legitimerar förstörelsens teknologier så som kärnkraft – och här visar historien hur det är skit samma, under vilken fana, vilka färger eller vilken ideologi de härskande handlar.

Att vi nu kan välja vem som förtrycker oss, förändrar på intet sätt själva förtrycket, som är det vi måste resa oss mot. Och denna tro på det fria valet, rösträtten, möjligheten till ett liv i självbestämmande, är bara just det vi ska tro, för att på bästa möjliga sätt fungera i detta samhälle:

På jobbet, som vi tydligen själva har valt att söka, säljer vi en stor del av vår livstid till någon, som med denna vår tid gör enorm profit. För att inte helt gå under i denna vansinnesverklighet, har vi möjligheten att distrahera oss själva genom att konsumera diverse produkter – utan att inse att beslutet över hur vi lever våra liv redan är fattat genom dessa omständigheter, så som de formar vår verklighet.

Detta yttrar sig konkret i exempelvis det enorma inflytande som ekonomin har på de som härskar – förkortad och fullspäckad skolgång,[1] kortare semester, arbete tills vi är över 60 – de är alla exempel på beslut som bara gynnar de, som vi slösar bort våra liv åt. Det enda som kvarstår för oss i denna situation är att bryta acceptansen för dessa förhållanden och förlora respekten för de, som försöker sälja in sig själva som det enda alternativet för oss[2].

VI VÄLJER ATT ANGRIPA DEN ÄNDLÖSA DOMINANSEN! VI VÄLJER ATT TA TILLBAKA VÅRA LIV!

 

[1] Olika politiska krafter arbetar i Tyskland för eller har redan genomfört att skolgången kortas för ungdomarna så att de snabbare kommer ut i arbetslivet, samma mängd kunskap men på mycket kortare tid... [Övers.anm.]

[2] I originaltexten på tyska annvänds ordet ”alternativlos,” vilket ofta används av tyska politiker. T.ex. Har Angela Merkel flera gånger uttryckt att trojkan onekligen är ”alternativlos.” Det syftar alltså till att något är oumbärligt och i det närmaste oantastligt i sin blotta existens - ”det bara är så,” fast uttryckt i en demagogiskt förfinad retorik. [Övers.anm.]